.TR Uzantılı Domainler İçin Gerekli Belgeler

Yeni kayıt yaptırmak istediğiniz .tr uzantılı alan adı için gerekli belgeyi aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz. Bu belge ile birlikte alan adı tahsis formunu da tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Başvuru için toplamda; alan adı tahsis formu ve uzantıya göre istenen belge olmak üzere iki belge gereklidir.

Başka bir firmada, zaten kayıt ettirmiş olduğunuz .tr uzantılı alan adınızı firmamıza taşımak için;

1. Seçenek: .tr uzantılı alan adınızı kayıt ettirdiğiniz firmaya, alan adınızın idari sorumlusunu vt151-metu adlı idari sorumluya aktarmasını isteyerek veya
2. Seçenek: Alan Adı Sorumlu Değişikliği formunu bilgisayarınıza indirip, gerekli alanları doldurarak tekrar bize göndermek. Sorumlu değişikliği formunda eski ve yeni idari, teknik ve ödeme sorumlusu alanları bulunmaktadır. Alan adınızı sorgulatarak mevcut sorumlu kodlarını whois bilgilerinden görebilirsiniz.
Whois sonucunda "NIC Handle" adlı alanların karşısında yazılı kod, o anki idari sorumlu kodunu gösterir. Webroute Telekomünikasyon Ltd. Şti. olarak sorumlu kodumuz "vt151-metu"dur. Yani, sorumlu değişikliği formunda yeni idari, teknik ve ödeme sorumlu karşısına bu kodu yazmanız gerekmektedir. Daha sonra formu bize iletmeniz yeterlidir.

    Alan Adı Tahsis Formu     Sorumlu Değişikliği Formu


.COM.TR (Kurumsal) alan adı kaydı için gerekli belgeler
Kaydedilecek firmaadi.com.tr şeklindeki domain adı ile firma ünvanı birbir ile örtüşmesi gerekmektedir. Kurumsal Basvurular için, aşağıdaki 3 maddede bulunan belgelerden yalnızca bir tanesi yeterlidir;

Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. (Bu 3 belgeden bir tanesi yeterlidir.)
Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi", eğer patent şahıs adına kayıtlı ise kimlik fotokopisi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi".


.COM.TR (adsoyad.com.tr) alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi gerekmektedir.


.NET.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış İSS (Internet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm Internet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.


.ORG.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.


.BBS.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.


.NAME.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.


.TEL.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


.GOV.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.MİL.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.


.K12.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.EDU.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.BEL.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.AV.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği(TBB)'ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adı TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.


.DR.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.


.TV.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Televizyon ve film şirketleri, şirket, şahıs, proje, program, ürün, karakter, kampanya vb. isimlerini alabilirler. Yayınlanmakta olan, yayınlanmış ve yayınlanacak olan programlar, kanuni sahipleri tarafından alınabilirler. Henüz yayına çıkmamış programlar, beyana bağlı olarak, bir yıllık itiraz askısı ile verilirler. Askı süresince itiraz halinde, projenin ilgili belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Film/dizi karakterleri, yaratıcısı veya kanuni mirasçıları tarafından alınabilirler. Medyaya ilişkin toplumsal projeler ve türevleri beyana bağlı olarak tahsis edilirler.


.WEB.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için belge gerekmemektedir.


.İNFO.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için belge gerekmemektedir.


.BİZ.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için belge gerekmemektedir.


.GEN.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için belge gerekmemektedir.
k